Església de Clarà

 • 2013 (+/-)
  Vista actual del nucli antic de Clarà
  Francina Figuerola | Regidoria de Tursime

 • 2006 (+/-)
  Interior de l’església de Clarà
  Eloi Figuerola | Esgràfig

 • 1956 (+/-)
  Església de Clarà
  Desconegut | R.M. Olivella

 • 1960 (+/-)
  Arc medieval que provablement corresponia a l’antic castell
  Germans Olivella | R.M. Olivella

PUNT 1 | L’església de Sant Joan Baptista de Clarà és el temple cristià més antic del municipi, ja que és en aquest petit nucli urbà on neix Torredembarra al segle XI. El 1057, els comtes de Barcelona Ramon Berenguer I i Almodis van cedir la “quadra” de Clarà per fer-hi una unitat de defensa i explotació agrària, amb la condició d’alçar-hi un castell. Del castell d’aquesta època no se n’ha conservat cap vestigi, encara que es poden observar construccions del segle XIV i XVII, com ara l’església.

L’edifici actual de l’església, documentada des del segle XIII, és fruit de diferents reformes efectuades en èpoques diverses. L’interior és bàsicament gòtic, del segle XIV, amb modificacions dels segles XVI i XVII. L’exterior és més modern: la porta d’entrada actual, sota un campanar d’espadanya de dos ulls, duu la data de 1842. La façana lateral de migdia conserva l’adovellat de punt rodó de la porta antiga.

L’església de Clarà consta d’una sola nau amb capçalera plana i una capella quadrangular al costat de l’Evangeli. La coberta és de fusta a doble vessant, damunt d’arcs perpanys apuntats de pedra als tres espais de la nau. A la capçalera hi ha una volta de canó tota ella apuntada de carreus.